Izbori u Mjesnim ograncima MO SDP Gornja Dubrava

Aktualno, Najave, Nekategorizirano 9. listopada 2019

Odbor Mjesne organizacije SDP Gornja Dubrava na sjednici održanoj 9. listopada 2019. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora u Mjesnim ograncima.

Izbori na kojima će se birati predsjednik i potpredsjednik svakog od 16 mjesnih ogranaka u Mjesnoj organizaciji SDP Gornja Dubrava održati će se u nedjelju, 27. listopada od 10 – 17 sati u prostorijama MO SDP Gornja Dubrava, Klekovačka 30.

Izborna komisija će zaprimati kandidacije sukladno Odluci o raspisivanju izbora u mjesnim ograncima u slijedećim terminima u Klekovačkoj 30:

petak, 11. listopada 2019. godine od 18 – 19 sati,
ponedjeljak, 14. listopada 2019. godine od 18 – 19 sati,
srijeda, 16. listopada 2019. godine od 18 – 19 sati.

U privitku se nalazi Odluka o raspisivanju izbora u mjesnim ograncima te Obrazac za kandidiranje koji se predaje Izbornoj komisiji.

Odluka o raspisivanju izbora u mjesnim ograncima

Obrazac za kandidiranje