Izbori u Mjesnim ograncima – pravovaljane kandidature